Výroční valná hromada SDH

13.01.2018 17:00

Výbor Sboru dobrovolných hasičů Sudice Vás tímto zve na Výroční valnou hromadu SDH která se bude konat v sobotu 13 ledna 2018 v 17:00 hod. v hasičské zbrojnici.Program:Zahájení a přivítání hostů,Volba návrhové komise,Zpráva o činnosti SDH za rok 2017,Zpráva o hospodaření SDH za rok 2017,Zpráva revizora účtu SDH,Volba delegátu SDH na VVH okrsku,Návrh činnosti na rok 2018,Různé a diskuse,Usnesení a závěr...Po skončení programu bude podáno malé občerstvení...Srdečně zve výbor SDH...